Träningsprogram

Våra senaste inlägg

Slädträning för lagidrottare

slädträning för lagidrottare

Artikeln är en narrativ review som gått igenom forskningsläget och sammanställt rekommendationer för hur slädträning kan bedrivas för lagidrottare utifrån dagens forskningsläge. BM står för kroppsvikt Vdec står för velocity decrement vilket menas med hur mycket hastigheten sjunker jämfört med…

Ocklusionsträning

Ocklusionsträning

Ocklusionsträning Syftet med ocklusionträning är att strypa venöst flöde ut ur en arbetande muskel och samtidigt låta “nytt” blod strömma in. Resultatet leder till svällande celler pga hög blodvolym. Syreberoende typ I fibrer tröttas ut snabbt vilket leder till rekrytering…

Energiförbrukning under simulerad hockeymatch

hockey

ENERGIFÖRBRUKNING UNDER SIMULERAD HOCKEYMATCH Det finns gott om studier som undersöker energiförbrukning på konstant arbete som cykel och löpning. Det finns tydliga kopplingar till intensitet och vilken typ av substrat som står för majoriteten av energiförbrukning, Bränslekällor vid 60% VO2max, Träningsintensitet avgör…

Fler steg per dag minskar risken för dödlighet

steg per dag

Vad undersökte man?  Mot bakgrund av sägelsen att 10 000 steg per dag räcker för att minska risken för dödlighet ville forskarna undersökta förhållandet mellan antal steg per dag och all-cause mortality (dödlighet). Hur undersöktes detta? Studien var en så…

Syreförbrukning vid stigande ålder och olika aktiviteter

syreförbrukning vid stigande ålder

Grafen visar syreförbrukning vid stigande ålder och för olika aktiviteter. Läser man av grafen och utgår från 20 års ålder visar generell syreförbrukning för några olika aktiviteter. Man kan även se att vid stigande ålder sjunker syreupptagningsförmågan medan syreförbrukningen för…