Träningsprogram

Våra senaste inlägg

Ocklusionsträning

Ocklusionsträning

Ocklusionsträning Syftet med ocklusionträning är att strypa venöst flöde ut ur en arbetande muskel och samtidigt låta “nytt” blod strömma in.Resultatet leder till svällande celler pga hög blodvolym.Syreberoende typ I fibrer tröttas ut snabbt vilket leder till rekrytering av snabba…

Energiförbrukning under simulerad hockeymatch

hockey

ENERGIFÖRBRUKNING UNDER SIMULERAD HOCKEYMATCH Det finns gott om studier som undersöker energiförbrukning på konstant arbete som cykel och löpning. Det finns tydliga kopplingar till intensitet och vilken typ av substrat som står för majoriteten av energiförbrukning, Bränslekällor vid 60% VO2max, Träningsintensitet avgör…

Fler steg per dag minskar risken för dödlighet

steg per dag

Vad undersökte man?  Mot bakgrund av sägelsen att 10 000 steg per dag räcker för att minska risken för dödlighet ville forskarna undersökta förhållandet mellan antal steg per dag och all-cause mortality (dödlighet). Hur undersöktes detta? Studien var en så…

Effektvärden hos elitcyklister

elitcyklist effektvärde cyklist

Vad har elitcyklister för effektvärden? Det har i dagarna diskuterats kring Nils van der Poels förmåga att upprätthålla hög intensitet, 400 watt+, på tröskelpass. Denna studie undersökte elitcyklisters snitteffekter över olika tidsperioder. Värdena anges som absoluta (direkt effektmått) och relativa…