Syreförbrukning vid stigande ålder och olika aktiviteter

Grafen visar syreförbrukning vid stigande ålder och för olika aktiviteter. Läser man av grafen och utgår från 20 års ålder visar generell syreförbrukning för några olika aktiviteter. Man kan även se att vid stigande ålder sjunker syreupptagningsförmågan medan syreförbrukningen för diverse aktiviteter är densamma. Således används en relativt högre andel av ditt syreupptag för samma aktivitet vid stigande ålder.

Generellt sjunker vårt syreupptag med stigande ålder men vi kan motarbeta detta med fysisk aktivitet och träning.