För lite fysisk aktivitet hos barn och unga vuxna

Fysisk aktivitet hos barn och unga

Andelen fysisk aktivitet hos barn och unga vuxna är för låg. Studien nämner att 80% den globala populationen av ungdomar inte når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. I tillägg är nästan var femte (18%) ungdom överviktig eller fet.

Denna nyligen publicerade studie i The Lancet handlar om fysisk aktivitet hos barn och unga vuxna. Studien inkluderade data från U.S. National Health and Nutrition Examination Survey  (NHANES) mellan åren 2003-2006 för försökspersoner från USA. Datan på barn och unga vuxna i Europa kom från DEterminants of DIet and Physical ACtivity (DEDIPAC). Detta är stora datainsamlingar.

Grafen inkluderar barn och unga vuxna, 10-24 år gamla. Data saknas för europeiska 17-20 åringar.

Grafen visar att pojkar är konsekvent mer fysiskt aktiva än flickor och tjejer. Det är dessutom en tydlig trend att fysisk aktivitet minskar i takt med åldrande. Det verkar dock som att grafen stannar av och andelen fysisk aktivitet blir mer stabil (om än låg) när de är unga vuxna. 

De streckade linjerna i grafen anger de rekommendationer för fysisk aktivitet som idag finns utgivna av WHO för barn/ungdom och vuxna. Den övre linjen anger 60 min moderat-intensiv fysisk aktivitet per dag och är rekommenderar till barn/ungdom (<18 år). Den nedre streckade linjen är rekommendationen för vuxna som istället är lite mer luddig och anger 150-300 min moderat intensitet per vecka. Vill du läsa mer om rekommendationerna, se vår infograf Riktlinjer för fysisk aktivitet 2020.

Titel: För lite fysisk aktivitet hos barn och unga vuxna

Studie: Physical activity behaviours in adolescence: current evidence and opportunities for intervention. van Sluijs (2021).