Fler steg per dag minskar risken för dödlighet

Vad undersökte man? 

Mot bakgrund av sägelsen att 10 000 steg per dag räcker för att minska risken för dödlighet ville forskarna undersökta förhållandet mellan antal steg per dag och all-cause mortality (dödlighet).

Hur undersöktes detta?

Studien var en så kallad meta-analys som sammanställer data från andra studier. Denna typ av studie anses som den starkaste typen av studie rent hierarkiskt. Analysen sammanställde en stor mängd data. Totalt inkluderades 47 471 vuxna individer från 15 kohort-studier. Sammanslaget inkluderades totalt 297 837 person-år. Kohort-studierna följde upp de inkluderade forskningspersonerna via antal steg och hur många som gått bort. Median för denna uppföljningstid var 7,1 år.

Vad säger resultaten?

Att ta fler steg per dag var associerat med minskad risk för dödlighet, upp till en viss nivå som varierade mellan åldersgrupperna.

Hur tolkar man detta?

Fysisk aktivitet i form av steg per dag kan minska risken för dödlighet.

Studie: Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. Paluch et al (2022).