Hierarkin bakom vetenskaplig evidens

Hierarkin bakom vetenskaplig evidens. Högst upp på pyramiden är starkast evidens och längst ned är minst betydande.

1. Meta-analyser och överblickstudier

2. Randomiserade kontrollstudier

3. Kohortstudier

4. Fall-kontrollstudier

5. Tvärsnittsstudier

6. Fallstudier

7. Individuella åsikter, idéer, reaktionerna åsikter etc.

Klicka här för att komma till referensartikeln.