Ocklusionsträning

Ocklusionsträning

  1. Syftet med ocklusionträning är att strypa venöst flöde ut ur en arbetande muskel och samtidigt låta “nytt” blod strömma in.
  2. Resultatet leder till svällande celler pga hög blodvolym.
  3. Syreberoende typ I fibrer tröttas ut snabbt vilket leder till rekrytering av snabba typ II fibrer som vanligtvis kräver tung eller explosiv träning för aktivering.

LOP = limb ocklusion pressure

ocklusion

Studie: Is There a Minimum Effective Dose for Vascular Occlusion During Blood Flow Restriction Training? Das & Paton (2022).