Slädträning för lagidrottare

Artikeln är en narrativ review som gått igenom forskningsläget och sammanställt rekommendationer för hur slädträning kan bedrivas för lagidrottare utifrån dagens forskningsläge.

BM står för kroppsvikt
Vdec står för velocity decrement vilket menas med hur mycket hastigheten sjunker jämfört med baseline-värde. I detta fall är baseline en sprint utan motstånd.

Nedan visas en sammanställning av vanliga metoder för att öka sprintförmåga.

Nedan visas metoder för hur man kan ordinera slädträning till lagidrottare.

Författarna är tydliga med att generell konsensus för hur slädträning ska bedrivas inte finns och detta var deras försök att inkludera de senaste och mest relevanta artiklar på ämnet.

Vi har även en bild om Slädträning – hur mycket vikt ska man ha på släden?

Studie: Narrative Review on the Use of Sled Training to Improve Sprint Performance in Team Sport Athletes. Zabaloy et al (2022).