Träningsdagbok för längdskidåkare

Träningsdagboken kommer från en längdskidåkare tillhörande världseliten. Tabellen visar träningstimmar och fördelningen mellan olika typer av träningspass under ett år.

LIT = lågintensiv träning där koncentrationen av blodlaktat är under 2,5 mmol/L, hjärtfrekvens under 81% av max
MIT = tränings på moderat intensitet där koncentrationen av blodlaktat är mellan 2,5 – 4,0 mmol/L, hjärtfrekvens mellan 81-87% av max
HIT = högintensiv träning där koncentrationen av blodlaktat är 4,0 – 10 mmol/L, hjärtfrekvens över 87% av max
T = laboratorietester
L = träningsläger på låg höjd
H = träningsläger på hög höjd

Vi har fler inlägg om längdskidåkning.

Referens: Physiological Capacity and Training Routines of Elite Cross-Country Skiers: Approaching the Upper Limits of Human Endurance (2017).