Sportscience.se 2019-04-14T16:46:35+02:00

juni 25th, 2019|Fysiologi, Sport, Uthållighet|

Maximal syreupptagningsförmåga och testvärde är mått på kroppens förmåga att ta upp syre. Testvärde använder man när man ställer kroppsvikten i relation till syreupptagningsförmågan och är ett vanligt mått att jämföra både en idrottares utveckling och jämförelse mellan flera individer.

Testvärdet har ifrågasatts av forskare världen över. Kan det vara så att mätutrustningen eller proceduren var felaktig? I studien skriver forskarna att utrustningen validerats och kalibrerats enligt tillverkarens instruktioner. Dessutom skickades mätutrustningen tillbaka till leverantören för kontroll efter testet och visade sig vara OK. Forskarna diskuterar eventuella felkällor men motiverar också att Oskar Svendsen uppmätte extremt höga värden även på ett annat labb.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 24th, 2019|Biomekanik, Hypertrofi, Styrka, Styrketräning|

Denna studie visar att knäböj är en ineffektiv övning för att utveckla hamstringsmusklerna (baksida lår) och rectus femoris oavsett djupa eller grunda knäböj. Hur djupt ska man gå i en knäböj? Om rörligheten tillåter så kan man gå så långt ned man kan utan att bryta tekniken. Gruppen i den ovannämnda studien som utförde väldigt djupa knäböj fick bättre muskelökningar jämfört med gruppen som utförde grundare knäböj.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 23rd, 2019|Bulk, Hälsa, Protein|

Behöver man äta protein vid bulk? Nackdelen med ett lågt proteinintag (<5%) när man bulkar är att ≈90% av energiintaget lagras som fettmassa som denna studie visar. Protein ska bestå av minst 15% av alla kalorier för att viktökningen ska fördelas i både fett och muskelmassa.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 22nd, 2019|Fysiologi, Genetik, Hälsa|

Trapezius tar upp ≈35% av alla muskler i nacken. Övningar som shrugs, marklyft och roddvarianter räcker inte för att utveckla dessa muskler. Istället bör man fokusera på att utföra nackövningar, specifikt huvudextensioner för att utveckla nackmuskulaturen.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 20th, 2019|Fysiologi, Hälsa, Styrka, Uthållighet|

Hur många armhävningar du klarar kanske säger något om ditt framtida hälsotillstånd? De som utförde >40 armhävningar hade 96% lägre förekomst att utveckla hjärt-kärlsjukdomar jämfört med dem som klarade <10 armhävningar. Kom ihåg att det är en observation och inte ett orsakssamband.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 18th, 2019|Hälsa, Rörlighet, Styrketräning|

En vanligt missuppfattning är att man måste bygga upp rörligheten innan man börjar med styrketräning. Denna studie visar att de som endast utförde styrketräning också förbättrade rörligheten. Ett bra upplägg för att öka rörligheten med styrketräning är att se hur långt du kan gå i ytterlägen. Har du till exempel problem med att gå ned i en djup knäböj med vikt så bör du böja med lätta vikter och sedan jobba dig uppåt med tyngre vikter. Detta kommer leda till bättre aktiv rörlighet och bättre teknik med tyngre vikter.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 17th, 2019|Nutrition|

Majs är ett växtprotein som innehåller höga halter av leucin, en aminosyra som kickar igång processen för muskelbygge (muskelproteinsyntes; MPS). Däremot är växtproteinet lågt i lysine vilket kan begränsa MPS, du kan inte bygga muskler om du inte har tillräckligt av all byggstenar. En strategi är att helt enkelt äta mer majs för att öka MPS. Ett mer praktiskt alternativ är att äta en blandning av växtproteiner med olika aminosyraprofiler.

Klicka här för att komma till referensartikeln

juni 11th, 2019|Bulk, Deff, Fysiologi, Genetik, Hälsa|

Hur effektivt man bygger muskelmassa utan att lägga på fettmassa (effektiv bulk) beror på många faktorer: 1) Ålder; 2) Kön; 3) Träningsstatus; 4) Hur högt kaloriöverskottet är; 5) Proteinintaget; 6) Följsamhet till träning och kost; 7) Kroppsfett – lägre kroppsfett minskar kapaciteten för effektiv bulk; 8) Hur mycket samt typen av kardioträning; 9) Hur nära du ligger din genetiska potential; 10) Stress och återhämtning.

Klicka här för att komma till referensartikeln