Effektvärden hos elitcyklister

Vad har elitcyklister för effektvärden?

Det har i dagarna diskuterats kring Nils van der Poels förmåga att upprätthålla hög intensitet, 400 watt+, på tröskelpass. Denna studie undersökte elitcyklisters snitteffekter över olika tidsperioder. Värdena anges som absoluta (direkt effektmått) och relativa (effektmått relativt till cyklistens kroppsvikt).

För männen inkluderades 144 cyklister och för kvinnorna inkluderas 44 cyklister.

För de kortare (5-30 s) testerna syntes högst effekt hos sprinter medan för de längre distanserna (10-60 min) hade time-trialcyklister högst värden. Time-trialcyklisterna hade även bättre värden än all-roundcyklister och klättrare för längre distanser.

I tabellen visas de olika tidsperioderna, absolut och relativ mean maximal power (MMP) samt percentiler för urvalets värden. P10 betyder att 10% av urvalet har lägre effektmått för den tidsperioden. P90 betyder istället att 90% har lägre effektmått än värdet som visas. Kortfattat så tillhör man den 90e percentilen ligger man i topp av urvalet!

elitcyklist effektvärde cyklist

Studierna är än så länge bara publicerade som ahead of print.

Studie: The Record Power Profile in Professional Female Cyclists: Normative Values Obtained From a Large Database. Mateo-March (2022).