Förekomst av hjärnskakning: träning/match

Förekomst av hjärnskakning: träning/match

Denna meta-analys undersökte 83 studier som undersökt förekomst av hjärnskakning mellan kvinnor och män. Studien fann att den totala incidensen för hjärnskakning var 2,1 fler per 10 000 timmar för match jämfört med träning. Sporter som amerikansk fotboll, rugby, ishockey, lacrosse, fotboll, wrestling, landhockey, basket, volleyboll, baseboll, utomhuslöpning på bana och friidrott visade alla signifikant högre incidens för match kontra träning.

Med incidens menas antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population.

Har du haft en hjärnskakning och vill lära dig mer? Läs allt hjärnskakning.

Studie: Data-Driven Risk Classification of Concussion Rates: A Systematic Review and Meta-Analysis. Van Pelt (2021).