Search Results for hjärnskakning

Förekomst av hjärnskakning: träning/match

hjärnskakning

Förekomst av hjärnskakning: träning/match Denna meta-analys undersökte 83 studier som undersökt förekomst av hjärnskakning mellan kvinnor och män. Studien fann att den totala incidensen för hjärnskakning var 2,1 fler per 10 000 timmar för match jämfört med träning. Sporter som…

Förekomst av hjärnskakning inom sporter

hjärnskakning

Förekomst av hjärnskakning inom sporter Studien var en meta-analys som undersökte förekomsten av hjärnskakning inom olika sporter. De flesta inkluderade studierna genomfördes i USA eller Kanada. Därav inkluderades atleter på high school eller college. Inga elitaktiva atleter från respektive ligor…

Förekomst av hjärnskakning mellan kön

hjärnskakning

Förekomst av hjärnskakning mellan kön Studien tittade närmare på incidensen för rapporterade hjärnskakningar mellan olika kön och sporter. Den totala incidensen för hjärnskakning var högre för kvinnor än män. Orsaken till varför kan inte fastställas utifrån denna studie.  Män hade…