Så tränar världens främsta konditionsidrottare

Hur ser träningen ut för konditionsidrottare på elitnivå?

I denna studie rapporterade 85 löpare (från 10k till maratonlöpare) sin bästa tider i olika långlopp samt hur deras träningsupplägg ser ut: löpvolym, lugna löppass, tempopass, längre samt kortare intervaller. Man försökte sedan hitta en korrelation mellan prestation och träningsupplägg. Värden 0,1 – 0,29 tolkades som liten, 0,3 – 0,49 måttliga, 0,5 – 0,69 stor och ≥7 väldigt stor korrelation.

Resultaten visar att löpvolym hade en väldigt stor korrelation med prestation. Löparna kunde komma upp i höga löpvolymer (>100 kilometer i veckan) genom att använda sig av lugna löppass och tempolopp. Långa intervaller var den träningsvariabel med lägst korrelation.

Ackumulerad löpvolym

Det finns alltså ett grundläggande behov att komma upp i höga löpvolymer (>100 km per vecka) om man vill konkurrera med världseliten. Det är inte lätt att träna på hög intensitet med så stora sträckor, därför är lugna löppass en bra strategi. Tempopass bidrar till ökad löpprestation genom att både vara en källa till ackumulerad löpvolym samt inducera fysiologiska anpassningar och tävlingsliknande specificitet. På liknande sätt tycks kortare intervaller vara en nyckelkomponent i ett varierat löpschema. Minst korrelation till prestation hade långa intervaller. Kom ihåg att resultaten är en korrelation och inte ett orsakssamband (kausalitet). Ju närmre korrelationskoefficienten är en etta (1) desto starkare är sambandet mellan två faktorer, i detta fall löpvolym och prestation.

 

Studie: World-Class Long-Distance Running Performances Are Best Predicted by Volume of Easy Runs and Deliberate Practice of Short-Interval and Tempo Runs. Casado et al (2019).