Olympiska lyft mindre effektivt än böjvarianter för idrottare?

Olympiska lyft mindre effektivt än böjvarianter för idrottare?

52 elitidrottare med styrketräningsvana utförde 21 övningar på åtta veckor. Gruppen (1) som tränade endast med olymiska lyft gjorde övningar som clean, hang clean, power jerk, snatch och hang snatch. Gruppen (2) som tränade med fria vikter gjorde knäböj, enbensböj och belastande hoppövningar. Gruppen (3) som tränade isokinetisk gjorde knäböj och hoppövningar i smithmaskin.

Överblick av träningsupplägget för respektive intervention

Olympiska lyft gav obetydliga förändringar i idrottsprestation (hopp och sprint) och maxstyrka (1RM). Träning med fria vikter ökade prestationen i 1RM och smått i hoppvarianterna men obetydligt för sprintprestation. Träning på smithmaskin resulterade i mindre ökningar för idrottsprestation men också mest i 1RM, möjligen på grund av stabilitetsspecifika ökningar som är relevanta för testet.

Många tränare implementerar övningar som olympiska lyft och dess varianter med syfte att förbättra idrottsprestation, men studier som denna förslår att ett kombinerat träningsprogram med knäböj, enbensböj och belastande hoppövningar översätter bättre till idrottsspecifika rörelser.

Studie: Training Strategies to Improve Muscle Power: Is Olympic-style Weightlifting Relevant?. Helland et al (2017).