Sprintträning gynnar hamstringsmusklerna

Accelerationer och sprinter i hög hastighet är en viktigt fysisk egenskap hos fotbollsspelare. Å andra sidan förekommer majoriteten av hamstringsskador (baksida lår) ofta vid just snabba sprinter och accelerationer. 

Studiens syfte var att jämföra effekterna av två olika träningsprogram (6 veckor) som adderades till vanligt fotbollsträning: sprintträning vs nordic hamstring exercise (NHE) på hamstringsarkitektur och sprintprestation. 

Upplägg för sprintgruppen

Träningsupplägg för NHE-gruppen baserades på en tidigare studie som höll på i +10 veckor. Man lyckades dock komprimera träningen för nuvarande studie till sex veckor istället för 10:

Resultaten visade att (a) två sprintträningar i veckan inducerade måttliga förbättringar på biceps femoris (BF) fascikellängd jämfört med mindre förbättringar av NHE; (b) pennationsvinkeln av BF visade små förbättringar av NHE men inte av sprintträningen; (c) sprintträningen producerade små till större ökningar i både accelerationsfasen samt de underliggande mekaniska faktorerna (förutom maxhastighet), jämfört med obetydliga till negativa förändringar för NHE.

Med tanke på att fascikellängd har en betydande roll för excentrisk styrka och således mindre skaderisk så kan adderad sprintträning slå två flugor i en smäll genom att öka fascikellängden i BF och samtidigt förbättra spintprestation framför NHE.  

Studie: Sprint versus isolated eccentric training: Comparative effects on hamstring architecture and performance in soccer players. Mendiguchia et al (2020).