Vegetabiliskt eller animaliskt protein: Spelar det någon roll?

Studien släpptes idag, 18 feb 2021 och är en mycket välgjorde studie som undersökt om det var någon skillnad i muskeltillväxt och styrka mellan en grupp erfarna veganer och en grupp som normalt äter en mixad diet. Forskarna såg till så att båda grupperna åt samma mängd protein, 1,6 g/kg kroppsvikt och dag, under hela träningsprogrammet. Dessutom kontrollerades leucinintaget så att det inte var någon skillnad där heller.

Om deltagarna med sin vanliga kost inte lyckades inta hela mängden protein fick de tillskott, antingen sojaprotein eller vassleprotein. Båda grupperna höll den utsatta mängden proteinintag från början till slut av interventionen.

Resultaten visade ingen skillnad mellan grupperna i muskeltillväxt mätt med iDXA (mycket tillförlitlig metod för att mäta kroppskomposition), tvärsnittsarea (mätt med ultraljud), fibertvärsnitt från muskelbiopsier och maximal styrka i benpress 1RM.

Slutsatsen från studien blir därmed att det inte spelar någon roll om proteinet kommer från vegetabiliska eller animaliska källor om målet är muskeltillväxt. Åtminstone hos otränade hälsosamma män som tränar två gånger per vecka.

Studie: High-Protein Plant-Based Diet Versus a Protein-Matched Omnivorous Diet to Support Resistance Training Adaptations: A Comparison Between Habitual Vegans and Omnivores. Hevia-Larraín et al (2021)