Protein innan läggdags: REVIEW

Protein innan läggdags: REVIEW

Denna review skrevs av en forkargrupp från Holland. De har tidigare undersökt det mesta om protein och gjort flera studier på protein innan läggdags. Detta är deras sammanfattning av forskningsläget för protein innan läggdags. Om du vill fördjupa dig inom ämnet och inte bara läsa de korta sammanfattade punkterna i bilden ovan rekommenderar vi att läsa hela artikeln. Den finns tillgängligt som OPEN ACESS via länken nedan.

Vi har tidigare gjort en infograf om protein innan läggdags, se här.

Studie: The Impact of Pre-sleep Protein Ingestion on the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise in Humans: An Update. Snijders (2019).