Högre proteinintag vid frukost är viktigt för muskelbygge?

Denna studie undersökte om en proteinberikad måltid vid frukost är effektivare för muskelutveckling jämfört med den typiska, skeva proteinfördelningen.

I ett randomiserat upplägg under 12 veckor fördelades 26 män till en grupp som åt mer protein till frukost (hög protein; HP) och en grupp som åt lägre protein till frukost (låg protein; LP). Fördelningen var således:

HP:

  • Frukost: 0,33g protein/kg/kroppsvikt
  • Lunch: 0,46 g protein/kg/kroppsvikt
  • Middag: 0,48g protein/kg/kroppsvikt

Totalt proteinintag per dag = 1,3g protein/kg/kroppsvikt.

LP:

  • Frukost: 0,12g protein/kg kroppsvikt
  • Lunch: 0,45g protein/kg kroppsvikt
  • Middag: 0,83g protein/kg kroppsvikt

Totalt proteinintag per dag = 1,3g protein/kroppsvikt.

Deltagarna utförde även styrketräning tre gånger i veckan på 75-80% av 1RM med 3 set x 10 reps.

Resultaten visade att bägge grupper ökade i muskelmassa jämfört med värdena innan. Däremot fick HP en högre ökning gentemot LP 2,5 ± 0,3kg, respektive 1,8 ± 0,3kg (P=0,06). Detta är i linje med en annan studie som indikerar hur viktigt det är att äta adekvat med protein till frukost och uppnå en jämn proteinfördelning över alla måltider för att maximera muskelbygge i kombination med styrketräning.

Studie: Evenly Distributed Protein Intake over 3 Meals Augments Resistance Exercise–Induced Muscle Hypertrophy in Healthy Young Men. Yasuda et al (2020).