Tidseffektiv träning

Tidseffektiv träning – hur ska man tänka?

Forskarna undersökte på tidseffektiv träning. Passens totala längd var lite drygt 15 minuter och involverade fem repetitioner á 60 sekunders arbete separerat med 90 sekunders vila. Övningarna involverade stora muskelgrupper och höga krafter för att öka den muskulära påfrestningen.

Okej, vad säger studien egentligen? Enligt oss tre saker;

1. Korta intensiva pass kan räcka för att öka flera hälsomarkörer hos måttligt aktiva personer.
2. Träning hemma utan utrustning kan räcka för att nå tillräckligt hög intensitet och således ge positiva adaptationer.
3. Träning utan övervakning i egen hemmamiljö kan fungera lika bra som träning under ”övervakning”. 

Inga revolutionerande fakta men väl värt att nämna. Personerna var 18-30 år och måttligt aktiva. Inga fysfenomen men de rörde på sig. Att träna hemma med en total träningstid på fem minuter gav faktiskt positiva resultat. 

Fungerar denna typ av pass för alla? Njae, om du är bättre tränad än försökspersonerna i denna studie kanske du behöver byta övningar, köra med ännu högre intensitet och kanske fler repetitioner för att öka den totala mängden träning i passet. 

Slutsats, för denna grupp individer så var detta tidseffektiv träning som ökade deras hälsa.

Vi har massor av infografer om hälsa.

Titel: Tidseffektiv träning

Studie: Short-Term, Equipment-Free High Intensity Interval Training Elicits Significant Improvements in Cardiorespiratory Fitness Irrespective of Supervision in Early Adulthood. Sian (2021).