Mental stress fördröjer återhämtning efter träning

Hur påverkar mental stress muskelåterhämtning efter träning? Deltagarna kategoriserades till en grupp baserat på deras stressnivåer: hög eller låg stress. Man fastställde först deras 10RM och därefter gjorde de maximala repetitioner på 80-100% av 10RM för 6 set.

Akut fatigue observerades direkt efter träning för alla deltagare. Däremot tog det längre tid för höga stressgruppen att återhämta sig 60 minuter efter träningen. Stresshantering är inte bara viktigt för allmän hälsa utan också en viktig del för muskelanpassningar och bör tas hänsyn till i träningsprogram.

Studie: Psychological stress impairs short-term muscular recovery from resistance exercise. Stults-Kolehmainen et al (2012).