Återhämtning: Endast kolhydrater eller tillsammans med protein?

Kolhydrater är den energikällan som förbrukas i högst grad vid tuff träning. Återhämtning mellan matcher eller tuffa tävlingsperioder kräver rikligt med intag av kolhydrater och vätska för att förbereda kroppen på kommande prestation. Det är inte ovanligt att konditionsidrottare inte får i sig tillräckligt med kolhydrater efter aktivitet och således kan detta påverka prestationen dagen efter.

Denna studie undersökte återhämtningsförmågan mellan tre olika drycker. Studien var en dubbelblindad crossover studie vilket är en stark metod att studera en hypotes. Det innebär att varken forskningspersoner eller forskare visste vilken dryck de drack och forskningspersonerna genomförde försöket tre gånger.

Forskning har visat att intag av kolhydrater tillsammans med protein som återhämtningsmål ökar återlagring av glykogen i muskler när det totala kolhydratintaget är för lågt. Protein kan förstärka glykogeninlagring genom att stimulera glukosupptaget via ökad permiabilitet i membranet. Forskarnas hypotes var därmed att återhämtningen skulle vara bättre för forskningspersoner som intagit kolhydrater tillsammans med protein.

Forskningspersonerna drack någon av dessa drycker på dag 1 två timmar före tester och efter ett tufft cykelpass:
1. Kolhydratslösning (maltodextrin 1,2 g/kg kroppsvikt).
2. Kolhydratslösning + protein (maltodextrin 1,2 g/kg kroppsvikt + 0,3 g/kg kroppsvikt).
3. Kolhydratslösning + proteinhydrolysat (maltodextrin 1,2 g/kg kroppsvikt + 0,3 g/kg kroppsvikt).

Resultaten visade ingen skillnad i återhämtning mellan de olika dryckerna.

Se tabell nedan för utförligare information om resultaten.

Slutsatsen från denna studie var att adderat protein till en kolhydratslösning inte gav någon adderat effekt på återhämtning. Det finns dock stöd för att protein rent fysiologisk kan påskynda återinlagring av glykogen i musklerna.

Titel: Återhämtning: Endast kolhydrater eller tillsammans med protein?

Studie: Carbohydrate and Protein Co-Ingestion Postexercise Does Not Improve Next-Day Performance in Trained Cyclists. Kontro (2021).