Isbad hämmar gains men ej aeroba anpassningar

En meta-analys undersökte huruvida muskelnedkylning påverkar styrke och aeroba anpassningar. Totalt inkluderades åtta studier som mötte forskarnas kriterier: a) en kontrollstudie; b) gjord på människor; c) muskelnedkylning på ≤15°C; d) isbad inkluderades i ett träningsprogram; och e) för och eftervärden togs.

Resultaten från studien visar att isbad/kallbad kan hämma styrkeanpassningar men tycks inte påverka aerob prestation. Vill du således bygga muskler och styrka så bör du avstå från regelbundna kallbad efter styrketräningen.

Studie: The Effects of Regular Cold-Water Immersion Use on Training-Induced Changes in Strength and Endurance Performance: A Systematic Review with Meta-Analysis. Malta et al (2020).