Bastu för återhämtning?

Bastu för återhämtning?

20 triatleter och simmare utförde ett träningspass efterföljt av bastu eller placebo. Studien var en crossover vilket betyder att deltagarna utförde bägge interventionerna vid olika tillfällen.

  • Bastu: 3 x 80 minuter på 80-85°C
  • Placebo: deltagarna smorde in en oidentifierad olja på hela kroppen och satt passivt i 35 minuter.
  • Under bägge interventionerna var deltagarna tvungna att dricka 1,5 liter vatten under vilang och ytterligare 1,5 liter två timmar efteråt.

Ett simtest på 4 x 50 meter all-out utfördes innan träningspasset och morgonen därpå. Deltagarna skattade också den upplevda ansträngningsnivån och återhämtningsnivå.

Överblick av studiedesign

Bastande resulterade i signifikant sämre prestation (4 x 50 meter) med +1,69 sekunder jämfört med placebo, -0,66 sekunder. Dessutom var den subjektiva känslan av stress högre efter bastande jämfört med placebo.

Baserat på resutaten ovan så bör idrottare och tränare vara försiktiga med att föreskriva bastande som en återhämtningsmetod; speciellt om man har tränat intensivt eller har en tävling nästkommande dag. Anledningen till resultaten tycks vara att värme ökar stressen på termoreglering och cirkulationssystemet vilket leder till försämrad återhämtning.

Läs mer om Återhämtningspyramid. I vilken ordning bör återhämtningen prioriteras?

Studie: Effects of Postexercise Sauna Bathing on Recovery of Swim Performance. Skorski et al (2019).