Hur mycket stretching krävs för ökad rörlighet?

Det är ingen hemlighet att rörligheten ökar direkt efter att man har tänjt musklerna med hjälp av stretching. Denna systematiska review undersökte hur länge man behöver stretcha en muskel i veckan för att få kroniska rörlighetsanpassningar. 

Totalt inkluderades 23 studier i analysen där resultaten visade att:

  • rörligheten ökade med 16% vid stretching <5 minuter i veckan.
  • stretchar man varje muskel mellan 5-10 minuter per vecka så ökade procentenheterna till 20%.
  • inga förbättringar skedde om man höll stretchen i över 10 minuter, 19% ökning. 

En begränsning med studien är att man samlat data från många artiklar där faktorer som typen av stretch, hur hårt man stretchar och interventionstiden påverkar resultaten. Därför kan inte stretchtiden ha varit den enda skillnaden mellan alla dessa grupper.

Sammanfattningsvis tyder uppgifterna från studien att stretching mellan 5-10 minuter per muskel i veckan är en bra startpunkt för att öka rörligheten. 

Studie: The Relation Between Stretching Typology and Stretching Duration: The Effects on Range of Motion. Thomas et al (2018).