Stretcha vaden varje dag för ökad ROM

Stretch av vadmuskeln

Vad som orsakar ökad ROM (range of motion) i en led efter stretching är inte helt klart. Potentiella orsaker kan vara neurala och mekaniska egenskaper för muskel och sena och passiva ledstrukturer. Ökad ROM till följd av töjning har uppstått utan förändring i passivt motstånd, därav antas att ökningar i ROM generellt uppstår via ökad tolerans emot töjning och smärta.

Det finns få studier som undersökt stretching långsiktigt. I denna studie lät man 30 friska individer passivt töja vadmusklerna varje dag i 24 veckor. De töjde i fyra repetitioner av 60s. De första åtta veckorna töjde de med rakt ben och resterande veckor utfördes båda positionerna. Intensiteten på töjningen var den starkaste möjliga utan direkt smärta.

Vi har tidigare gjort en infograf om att styrketräning är lika effektivt som stretching för ökad rörlighet.

Studie: Altered Triceps Surae Muscle–Tendon Unit Properties after Six Months of Static Stretching. Moltubakk et al (2021).