Styrketräning är lika effektivt som stretching för ökad rörlighet

Styrketräning är lika effektivt som stretching för ökad rörlighet

Enligt denna meta-analys och systematiska review så är styrketräning lika effektivt som stretching om målet är att bli rörligare. Analysen inkluderade 11 randomiserade kontrollstudier med totalt 452 deltagare. Resultaten tyder på att:

  1. Styrketräning är lika effektivt som stretching för att öka rörligheten.
  2. Studien motsäger riktlinjer som tyder på att stretching är nödvändigt för att bli rörligare.
  3. Resultaten var konsekventa bland studierna oavsett egenskaper hos forskningspersonerna och specifitet kring styrketräning och stretching.
  4. Det fanns heller inga tydliga skillnader mellan metoderna på passiv eller aktiv rörelseomfång.

Slutord

Det verkar inte finnas några kortsiktiga eller långsiktiga skillnader mellan styrketräning och stretching på rörlighet. Individer med dålig följsamhet till stretching kan således byta till ett styrkeprogram, och vice-versa. När man styrketränar rekommenderar vi även att man utför varje repetition med fullt rörelseutslag (ROM) för att få bättre rörelseanpassningar.

Har du läst Hur mycket stretching krävs för ökad rörlighet?

Studie: Strength training is as effective as stretching for improving range of motion: A systematic review and meta-analysis. Afonso et al (2021).