Konsekvens av brist på D-vitamin hos äldre

Studien var en så kallad review där man tittade på olika tillskott och dess effekt på motverkan av muskelnedbrytning hos äldre individer. Vad som definieras som äldre individer finns inte specificerat då denna review tar upp en mängd studier som undersökt olika ålderspann. Det man kan säga generellt är att ofta defineras äldre om 60 år och äldre. Denna infograf tar upp D-vitamin och dens roll i kampen mot muskelnedbrytning (sarkopeni).

D-vitamin får vi genom ultraviolett ljus, solljus. Brist på D-vitamin kan möjligen vara högre i länder långt från ekvatorn där solljuset är begränsad under vinterhalvåret.

Fallskador är ett återkommande problem hos äldre individer som tappat muskelmassa och muskelstyrka. En allsidig kost innehållande protein och d-vitamin i kombination med styrketräning kan minska risken för fallskador avsevärt.

Studie: Nutritional Supplements to Support Resistance Exercise in Countering the Sarcopenia of Aging. McKendry et al (2020).