Antioxidanter för att påskynda återhämtning

Antioxidanter, huvudsakligen C- och E-vitamin föreslås påskynda återhämtning genom att minska oxidativ stress (skada på celler till följd av ökad träning och därmed minskad prestation).

C-vitamin kan skydda emot träningsinducerad muskelskada från excentrisk träning (Kaminski och Boal, 1992, Jakeman och Maxwell, 1993).

Andra studier har inte sett någon minskad muskelskada av C-vitamin (Childs et al. 2001) medan även försämrad återhämtning jämfört med placebo har påvisats (Close et al. 2006).

Kombinerad C- och E-vitamin supplementering har visats minska oxidativ stress hos löpare (Mastaloudis et al. 2004) utan att minska träningsinducerad muskelskada (Mastaloudis et al. 2006).

Att inta antioxidanter och minska oxidativ stress med syfte att minska oxidativ skada kan möjligen vara missgynnsam. Studier har visat att oxidativ stress behövs för att skapa prestationshöjande adaptationer!

Mer om vitaminer: IOK Konsensusrapport: Vitaminer inom idrott

Referens: Turner, A., & Comfort, P. (Eds.). (2022). Advanced strength and conditioning: an evidence-based approach. Routledge.