Trötthet under säsong för hockeyspelare

Trötthet under säsong för hockeyspelare

Långvarig trötthet kan påverka kraftutvecklingen i en muskel och möjligen även prestationsförmåga inom idrott. Det finns studier som visat försämring i hopphöjd, muskulär power och VO2max under en säsong för lagidrottare inom olika sporter. Kraftutveckling i benen kan även vara skyddande emot skador. Det blir således viktigt att hålla koll på den totala tröttheten som uppstår hos atleter under en säsong.

Denna studie undersökte neuromuskulär trötthet genom hopptest hos hockeyspelare. Datan kommer från ett lag i AHL som genomförde maximala counter movement hopp (förkortas CMJ från engelskan) varje vecka en hel säsong. De mätte hopphöjd, koncentrisk topphastighet, koncentrisk snitthastighet och hur djupt individerna gick i den excentriska fasen under hoppet. I grafen visas endast hopphöjd.

Resultaten visade försämring under säsong jämfört med försäsong för hopphöjd, koncentrisk topphastighet och djupet i den excentriska fasen. Den största differensen syntes i slutet av säsongen och man antog att försämringen var knuten till den upprepade belastningen av träning och match under samtliga faser och inte bara till enskilda händelser.

AHL hockey har ett intensivt spelschema med mycket matcher och ibland långa resor. Detta gör att den totala belastningen blir hög och återhämtningen möjligen drabbad. Jämför man med svenska hockeyligan (SHL) så spelas en vanlig grundsäsong med färre matcher (ungefär 2 matcher/vecka) och med tillräcklig återhämtning mellan matcher (2-4 dagar). Detta gör att man lättare kan balansera mellan belastning och återhämtning under säsong. Spelschemat är dock intensivare under slutspel.

Oavsett vilken liga eller sport man förhåller sig till så är det viktigt att periodisera träningen mellan belastning och återhämtning.

Hockeyspelare kan få slitage i ljumskar. Vi har tidigare gjort en bild om copenhagen adductor squat för insida lår som är en bra övning att motverka slitage i ljumskar.

Titel: Trötthet under säsong för hockeyspelare

Studie: Changes in Neuromuscular Status Across a Season of Professional Men’s Ice Hockey. Gannon et al (2021).