Öka prestation i bänkpress med rödbetsjuice

Det finns belägg som visar att akuta intag av rödbetsjuice höjer kraftproduktion och antalet repetitioner på bänkpress i smithmaskin. Denna studie undersökte effekten av 75ml rödbetsjuice på bänkprestation. Deltagarna utförde samma pass vid olika tillfällen med intag av rödbetsjuice eller svartvinbärsjuice (placebo) två timmar innan test. Upplägget såg ut så att efter en standardiserad uppvärmning så gjorde dem 2 set x 2 reps på 70% av 1RM med maximal ansträngning för att mäta hastighet och effekt i lyftet. Varje set separerades med tre minuter vila. Efter detta vilade dem fem minuter och gjorde maxrepetitioner under tre set med två minuter setvila.

Urvalets karakteristik

Resultaten visar signifikant skillnad (*) för rödbetsjuice på lyfthastighet, effektutveckling och totalvolym jämfört med placebo. 

Det finns olika fysiologiska förklaringar till resultaten:

1, rödbetsjuice/nitrat ökar kalciumfrisättning i de snabba muskelfibrerna som i sin tur ökar sammandragande enheter vilket bidrar till ökad hastighet och effekt i lyftet. 

2, de snabba muskelfibrerna blir mer ekonomiska och använder mindre energi (ATP-PC).

3, typ II fibrer är syrebegränsade vid kontraktion och nitrat ökar blodflödet till dessa fibrer vilket betyder att mer arbete kan utföras. 

Fler studier krävs för att avgöra om fynden kan replikeras till andra övningar och olika belastningar. 

 

Studie: Effect of Acute Beetroot Juice Supplementation on Bench Press Power, Velocity, and Repetition Volume. Williams et al (2020).