Ingen skillnad i styrka av olika träningsfrekvens

Ingen skillnad i styrka mellan olika träningsfrekvens

När man granskar studier som har undersökt träningsfrekvens, hur ofta man tränar en muskelgrupp eller övning, måste man alltid ha koll på om forskarna har likställt träningsvolymen mellan grupperna som undersökts. Träningsvolym är ett mått på den totala belastning som en muskel utsätts för per pass, vecka eller träningsperiod. Det finns några olika sätt att beräkna träningsvolym men det vanligaste varianten är att man multiplicerar repetitioner × set × intensitet och får fram en arbitrary enhet för volym. Om träningsvolymen inte är likställd betyder det att grupperna fått olika mängd belastning och tid och således vet man inte om det är volymen eller frekvensen som skapar eller inte skapar skillnad mellan grupperna.

Denna studie likställde träningsvolym. Skillnaden var att ena gruppen tränade två gånger per vecka enligt ett splitprogram och andra gruppen tränade fyra gånger per vecka där varje pass var ett helkroppspass.

Träningsprotokollet.

Studien pågick i åtta veckor och utfördes på 21 friska män (längd: 1,85 ± 0,06 m, kroppsvikt: 85,3 ± 12,3 kg, ålder: 27,6 ± 7,6 år) med minimum ett års erfarenhet av styrketräning. Snittålderna för styrketräningserfarenhet var 4,7 ± 2,8 år.

Resultaten visade ingen statistisk skillnad för styrke mellan de olika träningsfrekvenserna. Denna studie ligger i linje med den stora mängden evidens som tyder på att träningsfrekvens är av mindre eller ingen betydelse för att öka styrka och muskeltillväxt när träningsvolymen är likställd. Om du vill lära dig mer om träningsfrekvens så har vi skrivit en artikel, Hur många gånger per vecka ska man träna en muskelgrupp?

Studie: Effects of training frequency on muscular strength for trained men under volume matched conditions. Johnsen & van der Tillaar (2021).