Träning 3 eller 6 gånger i veckan för gains?

Träningsfrekvens, 3 eller 6 gånger per vecka?

Denna studie rekryterade 27 vältränade män för att undersöka om en frekvens på tre (TF3) eller sex (TF6) per vecka tillför någon skillnad när volymen är matchad på muskelstyrka, hypertrofi och styrkeuthållighet. Resultaten visar liknande ökningar mellan grupper på ovannämnda egenskaper trots spekulationer att en frekvens på sex gånger/vecka stimulerar muskelbyggande processer fler gånger än en träningsfrekvens på tre gånger/vecka.

Intressant för TF3 var att de ökade signifikant i bicepstjocklek (före/efter) medan TF6 inte gjorde det och anledningen tycks vara att biceps aldrig hann återhämta sig innan man gick på nästa pass.

Muskelstyrkan ökade likartat mellan grupper. Tidigare studier som har undersökt träningsfrekvenser på 1 vs 2, 1 vs 3, 2 vs 4  och även 1 vs 5 visar statistiskt likartade ökningar oavsett träningsfrekvens. Sammanfattningsvis, tillsammans med nuvarande fynd ökar muskelstyrkan lika oavsett träningsfrekvens när träningsvolymen är matchad.

Vi har skrivit en utförligare artikel om Hur ofta ska man träna en muskelgrupp? Rekommenderad läsning om du är intresserad av frekvens!

Studie: Resistance Training Frequencies of 3 and 6 Times Per Week Produce Similar Muscular Adaptations in Resistance-Trained Men. Saric et al (2019).