Träning till fail mindre viktigt än volym för gains?

Fler studier på failureträning dyker upp och varje gång är det lika spännande att se vad resultaten säger (i alla fall för vår del)! 

Denna studie jämförde failureträning i övningen benspark på otränade individer. Det intressanta är att de agerade som egen kontroll och experimentgrupp eftersom varje ben tränade på ett av uppläggen. Experimentbenet tränade till fail, utspritt över 3-4 set. Kontrollbenet matchade därefter träningsvolymen men tränade inte till fail. 

Bägge uppläggen producerade ökningar efter 14 veckors träning men utan signifikanta skillnader mellan benen, även om ökningarna var större för kontrollbenet.

Praktiskt sett så kan man utföra ett protokoll till fail för att bestämma maxrepetitionerna och därefter fördela volymen mellan set i efterföljande träningspass. Denna strategi kan leda till liknande eller ännu bättre muskelhypertrofi och uthållighet samt att ansträngningsnivån minskar med ett sånt upplägg.

 

Studie: Is Performing Repetitions to Failure Less Important Than Volume for Muscle Hypertrophy and Strength? Lacerda et al (2019).