Kan man chocka muskeln och få större gains?

Kan man chocka muskeln med varierad träning och få bättre träningsresultat? 

Ett vanligt koncept inom styrketräning är att variera träningen så att kroppen inte vänjer sig vid den. Det vill säga, att man chockar muskeln med nya metoder och på så sätt få bättre muskelanpassningar. 

Denna studie undersökte träningskonceptet med att rekrytera 21 män med minst två års träningsvana. De randomiserades in i två gruppen: experimentgruppen som följde ett träningsschema med slumpmässigt utvalda övningar från en databas och två, en kontrollgrupp som följde en linjär periodisering med ökad vikt och färre repetitioner. Träningen: 3 set av sex övningar, fyra gånger i veckan i åtta veckor. 

Träningsupplägg för experiment och kontrollgrupp

Resultat:

Kontrollgruppen visade en större trend mot signifikanta resultat på två av tre muskler men inga sigifikanta skillnader mellan grupperna observerades. 

Muskelstyrkan (1RM) ökade för bägge grupper med ett undantag för experimentgruppen i övningen knäböj som påvisade minimala förändringar. 

Intressant nog upplevde experimentgruppen (signifikant) större träningmotivation av att variera övningar och repetitionsantal jämfört med kontrollgruppen. 

Studie: The effects of exercise variation in muscle thickness, maximal strength and motivation in resistance trained men. Baz-Valle et al (2019).