Ska man behandla en stukad fotled med RICE-metoden?

RICE: Rest (vila), Ice (kyla), Compression (kompression), Elevate (högläge) är en metod för att behandla akuta skador som exempelvis en stukad fotled. Syftet är att minska blödningen (svullnad) och smärtan som uppstår när man trampar eller landar snett. Metoden har funnits i mer än 50 år och används ofta runt om i världen. Däremot har studier på senare tid uppmärksammat RICE och evidensen bakom dessa påståenden. Det finns inga belägg för att enbart RICE förbättrar en patients svullnad, smärta eller funktion. Däremot finns det stöd för att RICE i kombination med rörlighet och rehab förbättrar utfallet. Därför är det rekommenderat att linda foten med ett fotledsstöd som tillåter rörlighet framför komplett immobilisering.

Artikeln är öppen för access och går grundligt igenom diagnos, behandlingar samt förebyggande åtgärder.

 

Studie: Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. Vuurberg et al (2018).