Sen middag kan påverka kroppskompositionen

Forskarna lät en grupp friska forskningspersoner besöka labbet vid två tillfällen. Vid ena tillfället åt de middag kl 18 och snacks kl 22 för att sedan sova mellan kl 23-07. Det andra tillfället vände man på tiderna för middag och snacks.

Eftersom att sömn minskar energiförbrukning och metabol omsättning så kan middag sent på kvällen, nära inpå läggdags minska oxideringen av matintaget. Syftet med studien var därmed att undersöka om tiden på kvällen när man intar middagen påverkar olika metabola markörer som i sin tur kan påverka kroppssammansättning. Forskarnas hypotes var att konsumera en sen middag, jämfört med tidigare på kvällen, försämrar hanteringen av intaget glukos och lipider som i sin tur leder till hyperglykemi och lägre fettoxidering.

Resultaten visade att sen middag kl 22.00 skapade ett 4h förlängt skifte i den metaboliska responsen. Alltså, eftersom att matintaget skedde senare så inträffade den metabola responsen av middagen senare och pågick under sömnen. Sömnen påverkades dock inte negativt av detta. Resultaten visade också högre nivåer av blodglukos, en försening i peaknivåer av triglycerider, lägre mobilisering av fria fettsyror och reducerad fettoxidering.

Slutsatsen av denna studie är att sent intag av middag kan öka risken för övervikt och metabola syndromet. Forskarnas egna slutsats:

”In conclusion, our study showed that acutely eating a late dinner induces overnight glucose intolerance and reduces fat mobilization and oxidation, potentially increasing the risk of obesity and metabolic syndrome. Early sleepers were particularly susceptible to the metabolic consequences of late dinner. Further studies are needed to establish mechanisms and long-term effects.”

Studie: Metabolic Effects of Late Dinner in Healthy Volunteers – A Randomized Crossover Clinical Trial. Gu et al (2020).