Muskelaktivering av olika axellyft

Syftet med denna studie var att undersöka muskelaktivering (EMG) av olika axellyft. Som bilden visar så var det totalt fem övningar man undersökte. Deltagarna var 10 vältränade män som tävlade i kroppsbyggning.

Studien var en cross-over vilket betyder att varje deltagare utförde alla övningar vid olika tillfällen. Proceduren fungerade som så att man tog fram vikten som kunde lyftas maximalt åtta gånger per övning (8RM). När 8RM hade bestämts utförde deltagarna sex repetitioner för att undvika effekterna av muskeltrötthet på EMG-signalen.

Varje repetition utfördes i två sekunder i den koncentriska och excentriska fasen, samt 0,5 sekunder i toppläget.

Studie: An Electromyographic Analysis of Lateral Raise Variations and Frontal Raise in Competitive Bodybuilders. Coratella et al (2020).