Muskelaktivering mellan bänkpress och hantelflyes

17 vältränade män rekryterades till studien där man mätte muskelaktivering (EMG) mellan bänkpress och hantelflyes. Belastningen motsvarande en vikt som de maximalt kunde lyfta sex gånger (6RM) på varje övning. Man undersökte EMG på bröstmuskeln (pectoralis), biceps, triceps och främre deltamuskeln.

  • Resultaten visar att bänkpress aktiverade agonisterna och antagonisterna mer än hantelflyes. Däremot var EMG-aktiveringen större i biceps vid hantelflyes.
  • Mindre vikt lyftes vid hantelflyes; därför bör idrottare utföra bänkpress framför hantelflyes.
  • För variation kan man lägga in bägge övningarna i ett träningsprogram. Fokus, och den större delen av volymen bör dock komma från bänkpress på grund av högre EMG-aktivering.
  • Hantelflyes kan vara användbart bland individer där fokus är styrka och stabilitet i en utsträckt, horisontell axelposition.

Studie: A Comparison of Muscle Activation between Barbell Bench Press and Dumbbell Flyes in Resistance-Trained Males. Solstad et al (2020).