Hur många gånger i veckan ska man träna en muskel?

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av ett helkroppspass fem gånger per vecka gentemot en split, dvs att man sprider ut träningen för hela kroppen på fem träningspass. Bägge grupperna tränade fem gånger i veckan men med olika träningsupplägg.

Resultaten för muskelstyrka visar att totalvolym överstiger träningsfrekvens. Så länge träningsvolymen är tillräckligt hög så spelar det inte så stor roll hur man delar upp träningen.

Om målsättningen däremot är att bygga muskler så är det en fördel att sprida ut träningsvolymen på fler pass. Det stimulerar processer för muskelbygge oftare och muskeln tröttas inte ut för mycket vilket leder till snabbare återhämtning.

Debatten fortsätter om vilken träningsfrekvens som ger bäst resultat då studier har visat att både fler samt färre träningsfrekvenser leder till bättre muskelökningar.

Klicka här för att komma till referensartikeln