Du behöver inte träna till fail för ökning i styrka

Du behöver inte träna till fail för ökning i styrka

Studien hade som mål att besvara frågan om man behöver träna till fail (utmattning) för ökning i styrka. Analysen inkluderade 15 studier och totalt 394 forskningspersoner. Vill du se varje studies detaljerade resultat hänvisar vi till bilden nedan.

Resultaten visade att man inte behöver träna till utmattning om målet är att bli starkare. Det verkade däremot inte som att det är nackdel att gå till utmattning. Forskarna skriver att det möjligen handlar om vad man själv anser passa en. Är man vältränad kan man behöva utmana sig och höja intensitet, då kan utmattning vara ett alternativ. Den enda effektstorlek som visade fördel för non-failure var studier med omatchad träningsvolym. Detta betyder att när de undersökt protokollen i denna studie så hade de en grupp som tränade en viss volym medan den andra gruppen tränade en annan volym. Den omatchade gruppen hade högre träningsvolym totalt sett under programmet vilket innebär att man inte kan dra slutsatsen om anledningen till fördelen för non-failure kommer av att träna till non-failure eller om det beror på träningsvolym. Sannolikt beror det på den senare anledningen då träningsvolym har ett samband med styrka.

När det gäller träning till utmattning för muskeltillväxt rekommenderar vi läsning av Träning till failure eller avsluta setet 1,5 repetitioner innan?

Studie: Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis. Grgic et al (2021)