Alkohol och bakfylla

Varför sker bakfyllor? Förutom det uppenbara svaret (att alkohol påverkar hjärnan) så vet man inte till 100% vad som sker, men det finns ledtrådar. Att svara på denna fråga skulle leda till en alldeles för lång artikel då bakfyllan sker av fler orsaker. En orsak däremot, och som vi kommer fokusera på, är kongener. Kongener är kemiska biprodukter som framkallas vid jäsningsprocessen av alkoholdrycker och bidrar till smak samt arom i de flesta alkoholdrycker.

Alkoholdrycker som innehåller fler kongener producerar allvarligare bakfyllor. Bilden ovan visar vilka drycker som har högt kongenerinnehåll och hur allvarlig bakfyllan förväntas bli.

Studie: The alcohol hangover–a puzzling phenomenon. Verster (2008).