Längdskidåkare är kända för att träna mycket. Denna data från norska längdskidåkare aktiva under drygt 20 år visar på stor volym i låg intensitet. Studien jämförde de olika zonerna enligt ett 5-zonssystem.

 

Studie: The Road to Gold: Training and Peaking Characteristics in the Year Prior to a Gold Medal Endurance Performance. Tønnessen et al (2014).