Vältränade män följde ett styrketräningsprogram där en grupp hade 3 minuter setvila och den andra 1 minut setvila, resterande variabler var likadana. Träningen: sju övningar på 3 set x 8-12 repetitionmax (RM), tre dagar i veckan i åtta veckor.

Den kortare vilogruppen lyfte mindre vid efterföljande set och resulterade i mindre totalvolym jämfört med den längre vilogruppen. Med tanke på att totalvolym är en drivkraft för muskeltillväxt så kan kortare setvila försämra gains genom mindre utförd träningsvolym.

 

Studie: Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. Schoenfeld et al (2016).