Aerob prestationsförmåga innefattar kroppens förmåga att använda syre och producera ATP för att utvinna energi. Vid konditionsträning är de aeroba systemen nyckeln till att kunna upprätthålla intensitet över tid. Nedan beskriv ett gäng orsaker till varför det aeroba systemet påverkas av träning i varmt klimat.

Psykologiska faktorer

Att träna i värme kan skapa olustkänsla och påverka tolerans emot smärta och således humör. Är man vad att träna i värme kan detta ha en positiv inverkan på din prestationsförmåga jämfört med någon som inte är van.

Centrala nervsystemet

Hjärnans temperatur ökar och skapar en olustkänsla. Hjärnan kan även utsättas för energibrist. Neurotransmittorer som dopamin och serotonin förändras.

Kardiovaskulära systemet

Ökat blodflöde till huden för att kyla kroppen gör att pulsen ökar för att kompensera blodflödet till arbetande muskler. När pulsen inte längre kan kompensera för detta minskar slagvolymen (mängd blod som hjärtat pumpar ut i varje slag) vilket resulterar i att hjärtminutvolymen minskar och arbetade muskler inte får tillräckligt med syre.

Perifer trötthet

Musklerna är i behov av syre för att arbeta och under värme kan kardiovaskulära systemet stressas så att musklerna inte får tillräcklig mängd syre för att kunna upprätthålla aerob metabolism (utvinna energi med syre). Effekten blir att anaeroba energisystem (utvinna energi utan syre)  tar över energiproduktionen tidigare vilket resulterar i en ansamling av slaggprodukter och slutligen trötthet. Afferenta receptorer i musklerna skickar signaler till centrala nervsystemet att kroppen är trött.

Ventilation

Ventilationen ökar och resulterar i hypocapnia (låga nivåer av koldioxid i blodet) och effekten av detta blir minskat blodflöde till hjärnan. Hyperventilation kan också resultera i att upplevd ansträngning blir högre.

Praktiska tips

För att minska risken för utmattning vid träning i värme bör man tänka på att få i sig tillräckligt med vätska och att kyla kropp och hud.

Studie: Performance in the Heat—Physiological Factors of Importance for Hyperthermia-Induced Fatigue. Nybo et al (2014).

Vi har tidigare gjort en infograf som visade skillnaden i prestation på en time-trial hos cyklister i olika temperaturer.