Maximal syreupptagningsförmåga och testvärde är mått på kroppens förmåga att ta upp syre. Testvärde använder man när man ställer kroppsvikten i relation till syreupptagningsförmågan och är ett vanligt mått att jämföra både en idrottares utveckling och jämförelse mellan flera individer.

Testvärdet har ifrågasatts av forskare världen över. Kan det vara så att mätutrustningen eller proceduren var felaktig? I studien skriver forskarna att utrustningen validerats och kalibrerats enligt tillverkarens instruktioner. Dessutom skickades mätutrustningen tillbaka till leverantören för kontroll efter testet och visade sig vara OK. Forskarna diskuterar eventuella felkällor men motiverar också att Oskar Svendsen uppmätte extremt höga värden även på ett annat labb.

Klicka här för att komma till referensartikeln