På Sportscience.se lägger vi frekvent upp infografer gällande muskelaktivering. Syftet med denna artikel är att informera läsarna om vetenskapen och tillämpningen bakom muskelaktivering.

Vad är elektromyografi (EMG)?

EMG (muskelaktivering) är en teknik som mäter de elektriska signalerna i en muskelkontraktion (1). Nervsystemet styr hur många motorenheter som kopplas på för att lyfta en given belastning (1). Inom träning och idrottsvetenskap används denna teknik bland annat för att avgöra om:

  • muskler bidrar eller är aktiva i en viss rörelse
  • andelen motorenheter som aktiveras i en viss rörelse
  • EMG-aktivering mellan muskelgrupper i en viss rörelse (intramuskulär koordination)

Hur mäter man muskelaktivitet?

Muskelaktivering kan mätas på olika sätt. Man brukar använda sig av antingen elektroder som placeras på huden (sEMG) eller köra in nålar i muskulaturen (nEMG) (2).<