Koffein jämfört med kaffe på tempolopp

Åtta vältränade cyklister utförde ett tempolopp en timme efter att ha konsumerat antingen koffein (5 mg/kg/kroppsvikt), snabbkaffe (5 mg koffein/kg/kroppsvikt), decaf eller placebo.Prestationen ökade signifikant i tempoloppet (5%) när cyklisterna intog koffein eller snabbkaffe jämfört med placebo eller decaf. Kaffe eller isolerat koffein en timme innan ett tempolopp kan således förbättra prestationen hos vältränade cyklister.

Studie: The Metabolic and Performance Effects of Caffeine Compared to Coffee during Endurance Exercise. Hodgson et al (2013).