Hur mycket protein krävs efter uthållighetsträning?

I en randomiserad, dubbelblindad studie fick 48 unga män en dos av 45g kolhydrater i kombination med antingen 0g, 15g, 30g eller 45g protein efter träning. Träningen bestod av cykling i 90 minuter på en belastning motsvarande 60% av individuellt Wattmax.

An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is nqaa073fig1.jpg
Överblick av studiedesign

Resultaten visar att 15g protein inte resulterade i någon signifikant ökning av muskelproteinsyntes (MPS). Däremot var 30g och 45g signifikant för att stimulera MPS efter cyklingen utan skillnader mellan doserna. Statistiska analyser visade att 0,49g protein per kilogram kroppsvikt var den optimala dosen. Då denna studie är involverade cykling behöver samma siffra nödvändigtvis inte stämma in på löpning.

Studie: Dose-response effects of dietary protein on muscle protein synthesis during recovery from endurance exercise in young men: a double-blind randomized trial. Churchward-Venne et al (2020).