Hur du uppskattar din maxpuls

Maxpuls eller maximal hjärtfrekvens är ett vanligt fysiologiskt mätverktyg som används för att mäta intensitet. Modellerna för att uppskatta maxpuls utgår från ålder eftersom att maxpulsen sjunker i snitt med ett pulsslag per år.

Avvikelserna räknat på 40-åringar visade att maxpulsen varierade mellan 168-192 slag/min för 68% urvalet. För 95% av urvalet var pulsen mellan 156-204 slag/min. Detta påvisar att dessa uppskattningar inte behöver överensstämma med din faktiska maxpuls. Det bästa sättet att mäta sin maxpuls är att göra ett test.

Vi har tidigare gjort en bild om felmarginal vid energiförbrukning bland vanliga pulsklockor. Den hittar du här.

Titel: Uppskatta din maxpuls

Studie: Age-predicted maximal heart rate revisited. Tanaka et al (2001).