Träningsprogram

Strukturen i våra träningsprogram grundar sig på vetenskapliga evidens där vi inkluderar direktlänkar till de studier vi hänvisar till. Samtliga program innehär även direktlänkar till de inkluderade övningarna.

Våra träningsprogram gäller som friskvård och är avdragsgill. I vissa fall kan behövas överenskommelse om hur friskvårdsbidraget ska nyttjas, tala då med din arbetsgivare.

Lycka till med träningen!